KURULLAR Onursal BAŞKANLAR
Prof. Dr. Necdet BUDAK

EÜ Rektörü.

Prof. Dr. Hülya YILMAZ

EÜ Eğitim Fak. Dekan V.

Sempozyum Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Esin PEKMEZ

EÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bil. Eğt Böl., Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Doç. Dr. Semra SÜTGİBİ

EÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi AD.

Eylül BAŞKURT SAYHAN

Özel Bilim Koleji

Arş. Gör. Fulden GÜLER

EÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Arş. Gör. Selda ŞAN

EÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi AD.

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Gül Ünal ÇOBAN

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bil. Eğt Böl., Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Prof. Dr. Sabri KOCAKÜLAH

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bil. Eğt Böl., Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Prof. Dr.Hakan TÜRKMEN

EÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bil. Eğt Böl., Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Prof. Dr. Ayşe Oğuz ÜNVER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fak., Matematik ve Fen Bil. Eğt Böl., Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Doç. Dr. Makbule BAŞBAY

EÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Böl., Eğitim Programları ve Öğretim AD.

Doç. Dr. Hasan ÇUKUR

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi AD.

Doç. Dr. Arife KARADAĞ

EÜ Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri Coğrafya AD.

Doç. Dr. Murat SAĞLAM

EÜ Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bil. Eğt Böl., Fen Bilgisi Eğitimi AD.

Doç. Dr. Sibel SÖNMEZ

E.Ü Eğitim Fakültesi

Maria SVENSSON, Senior Lecturer

University of Gothenburg, Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies, Sweden

Dr. Sevinc ERDAL

The Ohio University, Ohio House of Science and Engineering Program Manager, Department of Chemistry and Biochemistry, Ohio, USA.

Carlo SMALDONE Villani

Italian former EPALE Ambassador

Uwe Krause FONTYS

Fontys University of Applied Sciences, Tilburg-Geography, Netherlands

M.S Jessica L. Caton

The Ohio State University, Wonders of Our World (WOW) Programs Coordinator, Ohio House of Science & Engineering, Department of Chemistry and Biochemistry

Selma Koc

Interim Chair, Associate Professor, Department of Curriculum and Foundations, College of Education and Human Services, Cleveland State University

Richard Dawson

Director of Wild Awake, UK