SEMPOZYUMA DAVET YAZISI
Saygıdeğer Meslektaşım;

Sınıfdışı Öğrenme Sempozyumu 11-12-13-14 Eylül 2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Bornova-İzmir)’nde düzenlenecektir. Sempozyumun amacı Türkiye’de sınıf dışı ortamlarda gerçekleştirilen öğrenme etkinlikleri ile ilgili bilim insanlarını, araştırmacıları bir araya getirmek, deneyim ve araştırma sonuçlarını paylaşmak, işbirliği imkânlarını geliştirmektir. Kabul edilen özetler ve tam metin çalışmalar “Bildiriler Kitabı”nda, hakem kurulu tarafından seçilen bildiriler ise Ege Eğitim Dergisi "Sınıfdışı Öğrenme" özel sayısında yayımlanacaktır. Sempozyuma katılımınızdan onur duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Düzenleme Kurulu